Menu Sluiten

Privacy verklaring

Woetwurm neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Woetwurm worden verkregen via de website. Woetwurm heeft gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruikt Woetwurm voor de volgende doeleinden:
  • het uitvoeren van de overeenkomst(en) en factureren van de verkopen door Woetwurm ;>het verzenden van de goederen ;
  • informeren over producten van Woetwurm ;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Verder legt Woetwurm gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website. Op zijn website maakt Woetwurm gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden gebruikt in het zoekproces om informatie over zoekgedrag op te slaan. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan Woetwurm geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website. Als de bezoeker wil weten welke gegevens Woetwurm over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij zijn account raadplegen en wijzigen of contact opnemen met Woetwurm voor verdere informatie .